Co trzeci kierowca nietrzeźwy...

Nietrzeźwi kierowcy nie są plagą tylko ostatnich lat. Jak się okazuje, już w minionym stuleciu, za poprzedniego ustroju władza ludowa walczyła z pijaństwem za kółkiem. Z jakim skutkiem?

Zdjęcie

  Głównym celem każdej akcji  jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej ryzyka wynikającego z używania alkoholu
  Głównym celem każdej akcji jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej ryzyka wynikającego z używania alkoholu
Przeglądając kroniki filmowe z okresu głębokiego PRL, oprócz fragmentów całkowicie odbiegających od obecnych realiów, pochodzących jakby z innego świata, trafiliśmy także na felieton całkowicie aktualny. W 1960 r. z taką samą jak dziś troską i niepokojem pochylano się nad plagą pijaństwa na drogach.

Balonik rumieni się...

Reklama

"Co trzeci nadmuchiwany balonik rumieni się ze wstydu" - mówił, w tonie charakterystycznej dla ówczesnych czasów poetyki, lektor (Andrzej Łapicki), co oznaczało, że aż co trzeci kontrolowany przez milicję kierowca okazywał się nietrzeźwy. Nie chodziło jednak tylko o wstyd, lecz także o śmiertelne zagrożenie, gdyż, jak zauważał autor komentarza, liczba wypadków drogowych, spowodowanych pod wpływem alkoholu w Polsce jest proporcjonalnie wyższa niż w Wielkiej Brytanii i Francji.

Ze słów towarzyszących materiałowi filmowemu wynikało, że w walce z problemem pijaństwa wśród użytkowników dróg byliśmy tak samo jak dziś bezradni. Nie pomagały surowe kary, publiczne piętnowanie kierowców przyłapanych na jeździe na podwójnym gazie (ujawninano ich nazwiska, pokazywano twarze; nikt wówczas nie myślał o jakiejkolwiek ochronie danych osobowych czy przestrzeganiu praw obywatelskich przestępców i sprawców wykroczeń).

Działania wychowawcze

Jednym ze sposobów ograniczenia szkodliwego zjawiska miały być działania wychowawcze, m.in. poprzez Towarzystwo Trzeźwości Transportowców. Jego członkowie oficjalnie zobowiązywali się do stronienia od kieliszka. Umieszczana na przedniej szybie plakietka z literami TTT miała gwarantować pasażerom trzeźwość prowadzącego pojazd.

Zobacz również:

Minęło pół wieku. Pijani kierowcy nie zniknęli z naszych dróg. Podobnie zresztą jak Towarzystwo Trzeźwości Transportowców. W materiałach Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znajdujemy informacje na temat historii, obecnej działalności i osiągnięć TTT.

"Towarzystwo Trzeźwości Transportowców jest organizacją społeczną, działającą w zakresie profilaktyki trzeźwości i poprawy bezpieczeństwa w ruchu transportu lądowego, powietrznego i żegludze.

Działania informacyjno-edukacyjne

TTT powstało w 1957 roku z inicjatywy Ministerstwa Komunikacji, Instytutu Transportu Samochodowego, Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej MON, Centralnego Zarządu PKS, zjednoczeń Transportu, Budownictwa, Łączności, Przemysłu i Handlu, Polskiego Związku Motorowego i Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego oraz Zarządów Głównych ZZ Pracowników: Łączności, Transportowców i Drogowców, Kolejarzy, Marynarzy i Portowców.

Zdjęcie

  .
  .
Głównym celem jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej ryzyka wynikającego z używania alkoholu, podnoszenie kultury jazdy, troska o sprawność fizyczną i psychiczną wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi.

Upowszechnienie trzeźwości

TTT realizuje swoje zadania poprzez działania informacyjno-edukacyjne, których treścią jest uświadomienie szkód i niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem alkoholu oraz kierowania pojazdami mechanicznymi po jego spożyciu.

Jednostkami organizacyjnymi TTT są Koła Zakładowe przy instytucjach, bazach, portach i zakładach transportowych oraz koła wojskowe przy jednostkach wojskowych.

W tym zakresie organizowane są konkursy, prelekcje, wystawy i pokazy filmów o treści trzeźwość i bezpieczeństwo w transporcie.

Praca społeczna TTT ma duże znaczenie ze względu na środowisko, którego dotyczy trzeźwość kierowców, wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo przewożonych ludzi. Przyczynia się do upowszechnienia trzeźwości, szerzenia wiedzy o moralach zdrowotnych i prawnych aspektach nadużywania alkoholu przez kierujących pojazdami mechanicznymi.

Zobacz również:

  • Stare przysłowie mówi, że "głupich nie sieją, sami się rodzą". Śledząc policyjne doniesienia z dróg nie sposób nie zgodzić się z tym twierdzeniem. Oto kilka "kwiatków" zaledwie z dwóch ostatnich dni! więcej

Jest to działalność szlachetna i godna najwyższego uznania powodowana troską o człowieka - Jego życie i zdrowie, jest wybitnym przejawem humanizmu w życiu społecznym.

Służy konsekwentnemu wdrażaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wieloletni trud i wysiłek pracy społecznej owocuje w postaci uratowania niejednego ludzkiego życia, uniknięcia wielu materialnych strat i ludzkich tragedii."

Czy czytając ten tekst nie słyszycie głosu młodego Andrzeja Łapickiego?

Poniżej filmy o pijanych kierowcach

Zostań fanem naszego profilu na Facebooku. Tam można wygrać wiele motoryzacyjnych gadżetów, oraz już niebawem... samochód na weekend z pełnym bakiem! Wystarczy kliknąć w "lubię to" w poniższej ramce.

Artykuł pochodzi z kategorii: Naszym zdaniem

Autor:

Reklama

Reklama

przejdź do nawigacji
przejdź na początek strony