Górnicy, lekarze, rolnicy, a teraz... kierowcy. Czternaście żądań i oczekiwań

Trwające protesty górników, rolników, a wcześniej lekarzy inspirują przedstawicieli innych grup społecznych do formułowania własnych postulatów. Jeden z naszych czytelników podesłał gotowca dla zmotoryzowanych - listę, żądań i oczekiwań, które mogą, a nawet powinni przedstawić rządzącym kierowcy. A oto ona...

Zdjęcie

. /
.
/

"1. Wprowadzenie przedmiotu "Wychowanie w ruchu drogowym" do programu szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

2. Zobowiązanie wszystkich kierowców do przeprowadzania przynajmniej co 5 lat badań psychotechnicznych (także w ciemni i za pomocą stereometru).

Reklama

3. Wprowadzenie obowiązkowych wykładów z teorii dynamiki jazdy na kursach na prawo jazdy, obejmujących:

- pojęcie i zasady płynności ruchu,

- pojęcie prędkości bezpiecznej,

- zachowanie pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem opon i zawieszenia, w różnych warunkach drogowych,

- technika pokonywania zakrętów,

- techniki wyprowadzania pojazdu z poślizgu z uwzględnieniem rodzaju napędu.

4. Zniesienie egzaminów na kat. A i A2 dla posiadaczy kategorii Am i A1, z wprowadzeniem w zamian kursów doskonalenia jazdy, uprawniających do uzyskania wyższej kategorii; kursy można robić nie częściej niż raz do roku.

5. Wprowadzenie kat B1, będącej odpowiednikiem A1. Kat B przyznawana na zasadach opisanych w pkt. 4.

6. Weryfikacja ograniczeń prędkości na podstawie pomiarów średnich prędkości pojazdów na wyznaczonych odcinkach.

7. Zmniejszenie liczby punktów karnych za przekroczenie prędkości i zwiększenie za spowodowanie kolizji drogowych, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu (włączając zmianę pasa bez dostosowania prędkości do pojazdów na nim się znajdujących) oraz jazdę zdecydowanie wolniejszą od jazdy pozostałych uczestników ruchu (ze szczególnym naciskiem na poruszanie się lewym pasem drogi).

8. Uwzględnienie warunków drogowych, tj. natężenia ruchu, pogody, pory dnia itp. przy karaniu za wykroczenie. W przypadku wykroczeń nie zagrażających bezpieczeństwu, w szczególności przekroczenia dozwolonej prędkości przy małym natężeniu ruchu na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach ruchu, poprzestaje na upomnieniu. Odnotowana prędkość pozostaje do wglądu ubezpieczyciela (koszt ubezpieczenia może zostać podniesiony w stosunku do standardowej stawki o nie więcej niż 20 proc.).

9. Za każdy rok, w którym kierowca nie otrzymał punktów karnych, ich limit wzrasta dla niego o 3 pkt., przy czym nie może przekroczyć 36.

10. Immunitet nie chroni objętych nim osób od odpowiedzialności za wykroczenia drogowe.

11. Próba ukarania mandatem za prędkość zmierzoną za pomocą urządzenia niezgodnego z obowiązującymi przepisami lub poprzez manipulację urządzeniem, traktowane jest jak wyłudzenie i podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym.

12. Decyzje urzędnicze, zaburzające płynność w ruchu drogowym, podlegają karze grzywny oraz skutkują usunięciem podejmującej je osoby ze stanowiska. W przypadku decyzji zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym taki urzędnik podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.

13. Liczba wystawionych mandatów nie może być postawą do wyróżnienia funkcjonariusza, a dochód z tytułu mandatów nie może stanowić pozycji w budżecie jednostki terytorialnej.

14. Pozbawienie uprawnień do kierowania pojazdami może nastąpić jedynie decyzją sądu, w przypadku udowodnienia spowodowania rzeczywistego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Koszty sądowe w przypadku odmowy cofnięcia uprawnień ponosi jednostka policji, która skierowała sprawę do sądu.

Gdy uzbieramy pod powyższym projektem 100 tys. podpisów, pchamy go na Wiejską, do Sejmu! 

Artykuł pochodzi z kategorii: Naszym zdaniem

poboczem.pl

Reklama

Reklama

przejdź do nawigacji
przejdź na początek strony