Jak płacić na autostradzie A4

Kolejny motocyklista, płacący jednogroszówkami za przejazd autostradą A4, został ukarany przez sąd. Wyrok: 200 zł grzywny za tamowanie ruchu przez odliczanie drobnych monet.

Zdjęcie

  Postanowiliśmy opracować, całkowicie społecznie, krótki regulamin, jednoznacznie określający procedury, obowiązujące użytkowników autostrady A4 podczas uiszczania zapłaty.
Sprawdziliśmy na oficjalnej stronie internetowej zarządcy "a-czwórki", spółki Stalexport Autostrada Małopolska SA i ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że nie ma tam śladu jakiegokolwiek formalnego uregulowania sposobu wnoszenia opłat za przejazd wspomnianym szlakiem komunikacyjnym. Jest tylko lakoniczny zapis, iż "Bilet należy przekazać inkasentowi w punkcie poboru, w zamian kierowca otrzymuje wydruk kasowy, potwierdzający przejazd. Płatność może być dokonana przelewem bądź gotówką." I tyle.

Postanowiliśmy nadrobić ten fatalny brak i opracować, całkowicie społecznie, krótki regulamin, jednoznacznie określający procedury, obowiązujące użytkowników autostrady A4 podczas uiszczania zapłaty.

Reklama

1. Kierowca, podjedżający do punktu poboru opłat winien uprzednio całkowicie otworzyć szybę w samochodzie od strony swojego fotela oraz przygotować środki płatnicze w kwocie równej lub wyższej od ceny biletu za przejazd.

2. W celu upłynnienia ruchu zabrania się wnoszenia opłat monetami o nominałach mniejszych niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy. Dopuszcza się częściową zapłatę monetami o niższych nominałach, ustalając następujące górne limity udziału tych monet w całej kwocie opłaty: monety jednogroszowe - 10 sztuk, dwugroszowe - 10 szt., pięciogroszowe - 10 szt., dziesięciogroszowe - 10 szt., dwudziestogroszowe - 10 szt. Łącznie nie więcej jednak niż 10 sztuk monet wszystkich wymienionych nominałów.

3. W przypadku wnoszenia opłaty bilonem, monety należy umieścić w zamkniętej dłoni i przekazać płynnym ruchem wprost do dłoni inkasenta.

4. W razie upuszczenia monet na jezdnię kierowca winien niezwłocznie je zebrać z podłoża, ponownie przeliczyć i, po usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń, powtórzyć ww. operację przekazania inkasentowi.

5. Kierowca, płacący banknotem, winien ten banknot rozprostować i podać inkasentowi stroną awersową skierowaną ku górze, dla uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień co do nominału.

6. Po przejęciu od inkasenta biletu za przejazd i ewentualnej reszty, kierowca kwituje ten fakt krótkim "dziękuję", po czym, z chwilą podniesienia szlabanu, niezwłocznie opuszcza punkt poboru opłat. Niedopuszczalne jest wdawanie się z inkasentem w rozmowy, szczególnie krytykowanie wysokości opłat za użytkowanie autostrady. Informujemy, że inkasent nie jest upoważniony przez Spółkę do podejmowania z kierowcami jakichkolwiek dyskusji na ten temat.

7. Opóźnianie przebiegu poboru opłaty, zwłaszcza przez próby nawiązania zbędnego werbalnego kontaktu z inkasentem, przekraczanie ustalonego limitu monet o poszczególnych nominałach, zbyt długie przeliczanie reszty, studiowanie treści biletu za przejazd, będzie traktowane jako rozmyślne tamowanie ruchu na autostradzie.

8. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, a zwłaszcza pkt. 7, może być podstawą skierowania przez Spółkę do sądu powszechnego wniosku o ukaranie winnego wykroczenia kierowcy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Naszym zdaniem

Autor:

Reklama

Reklama

przejdź do nawigacji
przejdź na początek strony