"Kto mu (jej) dał prawo jazdy?"…

…zastanawiamy się często, obserwując to, co wyprawiają na drogach niektórzy mistrzowie kierownicy.

Zdjęcie

   
Niewykluczone, że wkrótce takie pytanie, w całym majestacie prawa, będą zadawać również policjanci, wypisujący mandaty młodym sprawcom wykroczeń. Ośrodki szkoleniowe i egzaminacyjne, wypuszczające szczególnie wielu piratów drogowych, mają być poddawane kontrolom i, w skrajnych przypadkach, eliminowane z rynku. Wszystko to oczywiście w trosce o poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Cel jest szczytny, ale sam pomysł, przyznajmy, kontrowersyjny. Jaki jest bowiem związek przyczynowo-skutkowy między solidnością instruktorów i egzaminatorów, a faktem, że ich podopieczni zlekceważą w przyszłości zakaz wyprzedzania lub wykażą zbytnie zamiłowanie do mocniejszego przyciskania pedału gazu? Przecież taki delikwent w trakcie kursu mógł być wzorem przezorności. Ideałem, skrupulatnie podporządkowującym się wszystkim paragrafom Kodeksu drogowego. I dopiero z chwilą otrzymania prawa jazdy, wstąpił w niego demon...

Reklama

Zdjęcie

  Ośrodki szkoleniowe i egzaminacyjne mają być poddawane kontrolom
Kandydaci na kierowców nie przechodzą badań, które pozwoliłyby wykryć drzemiące w nich skłonności do szaleństwa. Takich uprawnień i zdolności nie wymaga się również od instruktorów. Zresztą nawet najspokojniejszym i najbardziej zrównoważonym na co dzień osobnikom zdarza się piracić za kółkiem. Czy można obwiniać o to tych, którzy uczyli ich prowadzenia samochodu?

Ewentualne karanie egzaminatorów za przyszłe występki świeżo upieczonych kierowców spowoduje z kolei, że przez sito testów będzie jeszcze trudniej przecisnąć się niż obecnie, co zwiększy frustrację egzaminowanych, lecz bynajmniej nie musi przełożyć się na wzrost bezpieczeństwa na drogach.

Poza tym, aby kara dla egzaminatora była sprawiedliwa, należałoby jednoznacznie udowodnić, że sprawca wykroczenia wykazuje elementarne braki w znajomości przepisów ruchu drogowego i wyszkoleniu.

A to z prawnego punktu widzenia byłoby i trudne, i kosztowne.

Artykuł pochodzi z kategorii: Naszym zdaniem

Reklama

Reklama

przejdź do nawigacji
przejdź na początek strony