Mogłem tak wjechać, czy nie?

Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie mojego problemu - ale też wielu kierowców, którzy wykonali taki sam manewr jak ja, wykonują...i będą wykonywali. (*)

Zdjęcie

   
Sądzę że funkcjonariusze Policji wykonując swoje obowiązki przekraczają swoje uprawnienia i karzą kierowców mandatami, myślę że nie ze złej woli, tylko dlatego że źle interpretują przepisy ruchu drogowego.

10 marca (...) wjeżdżałem na skrzyżowanie(teren zabudowany - rynek w Leśnej) z drogi podporządkowanej jednokierunkowej, z jednym pasem ruchu, na której był umieszczony znak Stop oraz nakaz skrętu w prawo - (przestawiony o kąt około 45-60 stopni - powinien być prostopadle do jezdni którą jechałem - jeśli faktycznie popełniłem wykroczenie powinienem zostać upomniany, pouczony ze względu na domniemanie niewinności - mogłem znaku nie widzieć) oraz znak Zakaz skrętu w lewo. Skrzyżowanie w kształcie litery T (wjeżdżałem od długiej nogi). Droga, na którą wjeżdżałem z pierwszeństwem, z nakazem jazdy w jednym kierunku, z jednym pasem ruchu.

Reklama

Wzdłuż tej drogi po lewej stronie znajdują się miejsca parkingowe. Wjechałem z drogi podporządkowanej na miejsce na wprost, nie wykonując skrętu w lewo(znak Zakazu), jednocześnie nie pojechałem w prawo (znak Nakazu).

Funkcjonariusze Policji uznali mnie winnym niezastosowania się do znaku nakazu skrętu w prawo. Miejsce parkingowe przylega bezpośrednio do jezdni. Mandatu nie przyjąłem - sprawa została skierowana do Sądu. Myślałem o tym, aby poprosić o interpretację Komendanta miejscowej Policji, ale między czasie dostałem informację że Komendant już wniosek podpisał i sprawa jednak idzie do Sądu - miałem nadzieję że Policjanci dyskutując między sobą dojdą do tych samych wniosków co ja i sprawa zostanie umorzona, niestety tak się nie stało.

Nie zgadzam się też z takim traktowaniem, posiadając wszelkie dokumenty potrzebne do wylegitymowania się i do prowadzenia pojazdu Funkcjonariusze nakazali mi udanie się na komisariat, gdzie były prowadzone czynności przez godzinę czasu. Wszelkie potrzebne informacje mogli uzyskać na miejscu, bez konieczności udawania się na komisariat. Tak kierowców w Polsce nie powinno się traktować.

Dziennik ustaw nr 220 Przepis prawny: § 35.

1. Znaki: 1) C-1 "nakaz jazdy w prawo przed znakiem", 2) C-2 "nakaz jazdy w prawo za znakiem", 3) C-3 "nakaz jazdy w lewo przed znakiem", 4) C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem", 5) C-5 "nakaz jazdy prosto", 6) C-6 "nakaz jazdy prosto lub w prawo", 7) C-7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo", 8) C-8 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo", 9) C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku", 10) C-10 "nakaz jazdy z lewej strony znaku", 11) C-11 "nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku" zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Zdjęcie

   
2. Znaki, o których mowa w ust. 1, obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Znak C-2 "nakaz jazdy w prawo za znakiem" stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcenia w prawo za znakiem. Znak C-2 stosuje się na wlotach, z których na skrzyżowaniu dopuszcza się ruch pojazdów tylko w prawo. Na skrzyżowaniu typu "T" znak C-2 umieszcza się na: -wlocie prowadzącym do drogi jednokierunkowej, -wlocie prowadzącym do drogi dwukierunkowej, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów w lewo, np. z powodu znacznego natężenia ruchu pojazdów na drodze poprzecznej, a skręcanie w lewo spowodowałoby utrudnienie ruchu i pogorszenie bezpieczeństwa. Na skrzyżowaniach o czterech wlotach znak C-2 umieszcza się na wlocie, jeżeli: -droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na wprost nie jest dozwolony, -wjazd zarówno w drogę poprzeczną w lewo, jak i w drogę na wprost został zamknięty. Znak C-2 umieszcza się na drodze dochodzącej do drogi poprzecznej, jeżeli kąt pomiędzy osiami obu dróg wynosi mniej niż 20 m.

Zdjęcie

   
Nie można stwierdzić, czy naruszona została dyspozycja, do czasu opuszczenia skrzyżowania lub miejsca, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku ruchu. Pojazd po ruszeniu z miejsca parkingowego miał możliwość uczynić zadość dyspozycji nakazującej jazdę za znakiem w określonym kierunku. Jeśli bym jechał przy lewej krawędzi drogi lub środkiem przed tym znakiem to nie było wykroczenia. Można byłoby się ewentualnie przyczepić jeślibym jechał przy prawej krawędzi jezdni i aby wjechać na to miejsce parkingowe musiałbym skręcić lekko w lewo za znakiem, ale też można ! Znak dotyczy jazdy drogą (gdyby była na wprost ) a nie miejsca parkingowego czy ewentualnie wjazdu na posesję (gdyby tam była np. brama ) lub gdyby tam był chodnik na którym można parkować też spokojnie mógłbym wjechać.

Idąc dalej gdyby tam był odpowiednio szeroki chodnik to mógłbym pojechać nim w lewo. Patrząc na zdjęcie skrzyżowania od strony Miłoszowa to równie dobrze mogliby dawać mandaty tym, którzy za znakiem jazdy na wprost skręcili w lewo na miejsce parkingowe. Spójrzmy na zdjęcie od Miłoszowa, jest nakaz jazdy na wprost a żeby zaparkować należałoby skręcić w lewo, czyli ten parking byłby w czarnej dziurze bo nijak nie można by tam wjechać.

Znak nakazu skrętu w prawo oznacza nakaz jazdy w prawo. Poza tym na wprost nie ma jezdni, także nie ma możliwości jazdy na wprost, jest tam jedynie miejsce parkingowe. Policjanci potraktowali to jako skrzyżowanie w kształcie X a jest przecież T. Tutaj oba znaki NAKAZU są postawione w obszarze skrzyżowania i nie ma różnicy czy pojazd chcący tam zaparkować jedzie spod znaku jazdy na wprost czy jazdy na prawo, w obu przypadkach mają podobną sytuację. Proszę o interpretację sytuacji.

(*) - list do redakcji.

Artykuł pochodzi z kategorii: Naszym zdaniem

poboczem.pl

Reklama

Reklama

przejdź do nawigacji
przejdź na początek strony