Straż Miejska życzy skarżącemu

Kilka dni temu na łamach poboczem.pl pojawił się list czytelnika o problematycznej jego zdaniem funkcji radarowej kontroli dokonywanej przez Straż Miejską.

Zdjęcie

Czy zasłaniający fotoradar bagażnik był otwarty przypadkiem?   /
Czy zasłaniający fotoradar bagażnik był otwarty przypadkiem?  
/
Prosił nas, abyśmy w jego imieniu zapytali komendanta SM ze Świdnicy dlaczego w tym mieście fotoradary - jego zdaniem - nie pełnią funkcji prewencyjnej a wyłącznie zarobkową. Spełniliśmy prośbę czytelnika, i wysłaliśmy do komendanta Straży Miejskiej stosowne zapytanie. Poniżej odpowiedź jaką otrzymaliśmy. Niestety nie wiemy od kogo dokładnie, bo list nie był podpisany.

W odpowiedzi na e-mail w sprawie zapytania o zasady związane z przeprowadzanym pomiarem prędkości za pomocą urządzenia samoczynnie rejestrującego naruszenie przepisów ruchu drogowego (fotoradaru) w dniu 19 sierpnia br. przy ul. Pionierów w Świdnicy wyjaśniam, że pomiar taki wykonany był zgodnie ze stosownymi przepisami wskazanymi m.in. w art. 129 b Prawa o ruchu drogowym.

Reklama

Wskazać należy, że urządzenia - jak sama nazwa wskazuje - samoczynnie rejestrujące naruszenie przepisów ruchu drogowego, mogą być instalowane w różny sposób: stacjonarnie, przy użyciu stosownych masztów montowanych na trwale przy drogach w miejscach uznanych za niebezpieczne, przy pomocy przenośnych kontenerów, które swym wyglądem przypominają zwykły kontener na odpady komunalne oraz w postaci najbardziej eksponującej urządzenie i prowadzony pomiar, czyli poprzez bezpośrednie ustawienie urządzenia przy drodze bez jakiegokolwiek maskowania jego obecności.

Ten ostatni sposób pomiaru prędkości jest stosowany właśnie przez Straż Miejską w Świdnicy.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że wybór urządzenia i sposobu pomiaru prędkości determinuje zestaw czynności, które należy wykonać przy obsłudze fotoradaru. Najwygodniejszymi w obsłudze są urządzenia trwale zespolone z infrastrukturą drogową, które - coraz częściej - przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych pozwalają na bezobsługowe przekazywanie danych zarejestrowanych przez fotoradar do centrum ich obróbki.

Równie wygodne w obsłudze pozostają urządzenia kontenerowe, których obsługa sprowadza się do stosownego umiejscowienia pojemnika i często zdalnego przejmowania rejestrowanych danych, bez konieczności eksponowania służb w miejscu dokonywanego pomiaru. Wygoda obsługi tych urządzeń często skutkuje jednak negatywnymi komentarzami uczestników ruchu drogowego.

Najmniej kontrowersyjnym z tego punktu widzenia pozostaje urządzenie, którym dysponuje Straż Miejska w Świdnicy. Urządzenie składa się z kilkunastu części, które przewożone są - ze względów bezpieczeństwa eksploatacji - w odrębnych kufrach chroniących przed uszkodzeniami urządzenia.

Zobacz również:

Do transportu tychże elementów służy m.in. bagażnik radiowozu, który faktycznie przez jakiś czas, niezbędny do montażu i uruchomienia fotoradaru może pozostawać otwarty.

Wbrew opinii obserwatora tych czynności zaznaczyć należy, że uruchomienie urządzenia jest procesem złożonym opartym ściśle o procedurę montażu. To nie tylko czynności związane z fizycznym połączeniem konstrukcji, ale również podłączeniem elektrycznym, uruchomieniem oprogramowania, wlogowania do systemu pomiaru, wykonania procedury pomiaru próbnego, który niejednokrotnie trzeba powtórzyć dla określenia właściwych parametrów drogi i otoczenia oraz wiele innych czynności, które każdorazowo strażnicy wykonują przy obsłudze urządzenia.

Warto zaznaczyć również fakt, że strażnicy - mimo, że nie mają takiego obowiązku - często pozostają w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia pomiarowego; są umundurowani oraz w oznaczonym radiowozie, który - notabene, wbrew opinii skarżącego - wcale nie musi być wyposażony w tzw. "koguty". Pomarańczowy pas okalający wszystkie radiowozy Straży Miejskiej w Świdnicy pozostaje elementem równie dobrze identyfikującym miejsce pracy strażników i chyba trudno byłoby tu wskazać, że i ten element nie jest widoczny.

Zobacz również:

  • Oglądając TV, czytając gazety, zawsze słyszę że fotoradary i te stacjonarne i te przenośne mają pełnić funkcje prewencyjną a nie zarobkową (*). więcej

Z innej strony - biorąc pod uwagę kryterium miejsca pomiaru - zapewniamy, że lokalizacja fotoradaru przed szkołą przy ul. Pionierów, nie jest czynnością, która - przy najodważniej wysuwanych tezach - mogłoby powodować skutek w postaci wystawienia jak największej ilości mandatów (jak motywuje skarżący). Służy natomiast bezwzględnie poprawie bezpieczeństwa młodych mieszkańców naszego miasta często poruszających się na odcinku tej drogi w dojściu do szkoły (I LO), skateparku, basenu oraz obiektów sportowych ŚOSiR.

Życzymy skarżącemu bezpiecznej i zgodnej z przepisami jazdy oraz - jeśli już - to beztendencyjnego przygotowania dokumentacji fotograficznej, która wykonana nie z miejsca parkowania za radiowozem, ale już np. z toru jazdy pojazdu, wobec którego prowadzony jest pomiar, pozwala uzyskać znacznie inną perspektywę od zaprezentowanej w nadesłanych materiałach.

Artykuł pochodzi z kategorii: Naszym zdaniem

Reklama

Reklama

przejdź do nawigacji
przejdź na początek strony