Zmiany przepisów dla kierowców – co musisz wiedzieć?

Od 1 lipca 2020 r. w życie wejść miały istotne zmiany w ruchu drogowym. Mimo że terminu nie udało się dotrzymać, to warto zapoznać się z zaproponowanymi rozwiązaniami. Jedynie kwestią czasu jest, kiedy nowe przepisy ruchu drogowego zaczną obowiązywać. Sprawdź, co już wkrótce może się zmienić!

Zdjęcie

Aktualnie zarówno dla kierowców, jak i urzędników uciążliwe jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego /materiały promocyjne
Aktualnie zarówno dla kierowców, jak i urzędników uciążliwe jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego
/materiały promocyjne

Prawo jazdy - bez mandatu za brak dokumentu przy kontroli

Od 1 października 2018 r. dowód rejestracyjny i odcinek potwierdzający ubezpieczenie samochodu nie są już dokumentami, które musisz okazać w razie kontroli uprawnionych do tego służb. Już wkrótce nieobowiązkowe będzie też prawo jazdy - taka propozycja znalazła się w tzw. pakiecie deregulacyjnym, czyli pakiecie ułatwień dla kierowców.

Wraz ze zniesieniem obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy obowiązywać przestaną kary za brak tego dokumentu w wysokości 50 zł. Jak funkcjonariusze (np. policji) będą sprawdzać uprawnienia do kierowania pojazdami? W tym celu będą korzystać z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Reklama

Zmiany w przepisach ruchu drogowego 2020 a rejestracja pojazdów

Jeżeli chociaż raz w życiu rejestrowałeś pojazd, to z pewnością wiesz, że czynność ta wiąże się z wieloma formalnościami i kosztami. Już wkrótce będzie łatwiej, a to dlatego, że:

  • urzędnicy nie będą wydawać karty pojazdu i nalepki kontrolnej - dzięki temu rejestracja pojazdu będzie tańsza, np. przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy zaoszczędzisz 94,50 zł,
  • będziesz mógł zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne - ta zmiana w ruchu drogowym oznacza oszczędności w wysokości 99,50 zł,
  • pojazd zarejestruje również starosta właściwy ze względu na Twoje czasowe miejsce zamieszkania - to duże ułatwienie, gdy np. pracujesz w innym mieście czy województwie,
  • nie będziesz musiał wymieniać dowodu rejestracyjnego w momencie wypełnienia wszystkich rubryk przeznaczonych na informację o dacie kolejnego badania technicznego - zmiany w przepisach ruchu drogowego obejmują również tę kwestię,
  • pojazd będzie mógł zarejestrować dealer - zapis dotyczy pojazdów sprzedawanych przez salony sprzedaży autoryzowane przez producentów.

Opisane wyżej przepisy ruchu drogowego po wejściu w życie uproszczą formalności.

Zdjęcie

Aktualnie zarówno dla kierowców, jak i urzędników uciążliwe jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego /materiały promocyjne
Aktualnie zarówno dla kierowców, jak i urzędników uciążliwe jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego
/materiały promocyjne

Przepisy drogowe - odzyskanie dowodu rejestracyjnego na nowych zasadach

Aktualnie zarówno dla kierowców, jak i urzędników uciążliwe jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Funkcjonariusze policji czy inne uprawnione do tego służby zatrzymują dowód "wirtualnie" - zamieszczają stosowny wpis w CEPiK. Aby właściciel pojazdu odzyskał dokument, musi udać się do urzędu lub komisariatu.

Nowe przepisy ruchu drogowego przewidują, że dowód rejestracyjny będzie "zwracany" przez pracowników stacji kontroli - otrzymają oni uprawnienia do dokonywania zmian w tym zakresie w CEPiK. W ten sposób na czasie zyskać mają zarówno kierowcy, jak i urzędnicy.

Zmiany w przepisach ruchu drogowego 2020 - czasowe wycofanie auta z ruchu

Aktualne przepisy drogowe nie przewidują możliwości czasowego wycofania z ruchu przez właściciela pojazdu osobowego, który jest uszkodzony. Konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania wielokrotnie postulowali kierowcy, wskazując, że zgodnie z obowiązującymi przepisami są zmuszeni ponosić koszty (np. ubezpieczenia OC), nawet gdy nie mogą korzystać z pojazdu. Nowe przepisy ruchu drogowego przewidują taką możliwość, przy czym wiadomo, że zapis ten będzie obwarowany ograniczeniami.

Zmiany w ruchu drogowym przewidują, że właściciel będzie mógł czasowo wycofać pojazd z eksploatacji, ale tylko wówczas, gdy:

  • będzie to pojazd osobowy,
  • pojazd będzie uszkodzony - w przypadku uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji samochód będzie mógł zostać wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy.

Przywrócenie pojazdu do ruchu będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego.

Zdjęcie

Data wejścia w życie nowych przepisów nie jest znana /materiały promocyjne
Data wejścia w życie nowych przepisów nie jest znana
/materiały promocyjne

Kiedy w życie wejdą nowe przepisy drogowe?

Data wejścia w życie nowych przepisów nie jest znana. Wiadomo, że prace nad tzw. pakietem deregulacyjnym (obejmuje on wszystkie wyżej opisane zmiany) trwają. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej sejmu wynika, że aktualnie rozpatrywane jest stanowisko senatu. Oznacza to, że być może jeszcze w bieżącym roku kierowcy będą mogli skorzystać z opisanych ułatwień.

Inaczej jest w przypadku przepisów, które pierwotnie miały wejść w życie 1 lipca 2020 r. Najistotniejsze zmiany dotyczyły:

  • pierwszeństwa pieszych już w momencie zbliżania się do przejścia dla pieszych -  miało to korzystnie wpłynąć na ich bezpieczeństwo,
  • utraty przez kierowcę prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza terenem zabudowanym,
  • obniżenia dopuszczalnej prędkości do 50 km/h w obszarze zabudowanym, bez względu na porę dnia.

Aktualnie data wejścia w życie tych zmian nie jest znana - wciąż trwają konsultacje publiczne i nie wiadomo, kiedy się one zakończą. Trzeba też pamiętać, że wiele kontrowersji wśród kierowców wzbudził pierwszy zapis, mówiący o pierwszeństwie pieszych. Bardzo możliwe, że zostanie on zmieniony i zaproponowany w nowym kształcie, choć mało prawdopodobne, że stanie się to jeszcze w tym roku.

Artykuł pochodzi z kategorii: Naszym zdaniem

materiały promocyjne partnera

Reklama

Reklama

przejdź do nawigacji
przejdź na początek strony