Fotosy

Łatanie dziur w Krakowie - zdjęcie w dniu położenia asfaltu...