Fotosy

Pan biorący grube pieniądze z naszych podatków odpowiedzialny na zimowe utrzymanie tej drogi, po kilkunastu zgłoszeniach o odśnieżenie stwierdził że: "To nie jest nasza sprawa".