Fotosy

a agro za opasko-dekle, dospawaną 2-rurkę do podwozia i brak listew progowych pod bumperki