Fotosy

Parking w 80% pusty, ale dostawca lub ktoś temu podobny musi stanąć najbliżej wejścia. Nieważne, że są pasy namalowane.