Fotosy

Właścicel pracuje w kiosku obok i codziennie tak stawia swoje auto!