Fotosy

Instruktor blokuje wyjście ewakuacyjne i stoi kołem na linii koperty dla osoby nipełnosprawnej